Pts

1 2 3 4 5
Tomas Dousa 8 4 11 11 8
Mihail Trinta 11 11 4 5 11